HL-CONCEPT

HL-concept on erikoistunut yrityksissä olevan hiljaisen tiedon keräämiseen ja edelleen hyödyntämiseen rekrytoinnissa, mentoroinnissa ja yrityksen osaamispääoman kehittämisessä. HL-conceptin yrittäjä on kasvatustieteiden tohtori Helena Lehkonen, joka tutki omassa väitöskirjassaan koulun johtajien hiljaista tietoa ja analysoi johtotehtävissä toimivien keinoja selviytyä työstään. Väitöskirjan pohjalta syntynyt hiljaisen tiedon HiT-analyysi™ mahdollistaa henkilöiden hiljaisen tiedon keräämisen ja edelleen hyödyntämisen.

Hiljaiseen tietoon liittyvät palvelut on koottu uudelle sivustolle www.hiljainentieto.com

Lehkonen on myös lisensoitu pilatesohjaaja, jonka tunneilla käy viikoittain noin 100 pilateksesta innostunutta harrastajaa.

Helena Asiallinen

Helena Lehkonen

HL-conceptin palveluissa yhdistyvät uudenlainen tapa kerätä ja hyödyntää asiantuntijoiden hiljaista tietoa sekä Lehkosen yli 20-vuoden ohjaajakokemus hyvinvointia lisäävistä ryhmäliikuntamenetelmistä.