HILJAISEN TIEDON PALVELUT www.hiljainentieto.com

Hiljaisen tiedon palvelut on keskitetty uudelle sivustolle www.hiljainentieto.com

Jokaisella meistä on tiedostamatonta osaamista – hiljaista tietoa, jonka merkitys itselle ja organisaation toiminnalle on tärkeää. HL-conceptin kehittämän HiT-analyysin™ avulla hiljaista tietoa voidaan kerätä ja hyödyntää edelleen osaamisen kasvattamiseksi sekä työhyvinvoinnin edistämiseksi. HiT-analyysistä™ hyötyvät uusi ja vanha työntekijä sekä myös koko organisaatio. Sen avulla voidaan nopeuttaa uuden työntekijän sisääntuloa yritykseen, edistää uuden tiedon omaksumista sekä helpottaa rekrytointia. Jokainen palvelu räätälöidään vastaamaan organisaation tarpeita.

Esimerkkejä HL-conceptin palveluista

  • HiT-analyysin tekeminen ja tietokannan luominen organisaation avainhenkilöiden osaamisestaavainhenkilöiden osaaminen jää organisaation käyttöön henkilövaihdoksista huolimatta
  • HiT-analyysiin pohjautuva rekrytoinnin konsultaatio ja palvelutauttaa löytämään oikeat henkilöt erilaisiin työtehtäviin
  • HiT-analyysiin pohjautuva ohjattu mentorointihelpottaa uuden työntekijän perehdyttämistä ja vähentää työntekijän vaihtumisesta aiheutuvia kustannuksia
  • Tiimien toiminnan kehittäminenHiT-analyysiin pohjautuvalla prosessin johtamisella päästään nopeasti toiminnan ytimeen
  • HiT-analyysiin liittyvän arvoanalyysin tekeminen henkilöstölle ja tulosten hyödyntäminen johtamisen apuvälineenäarvojen tunnistamisen on avain henkilöstön motivointiin ja tuloksen tekemiseen

Palautetta: “Suurin hyöty rekrytointi- ja perehdytysvaiheessa, saadaan hakijalle realistinen kuva asioiden painoarvoista ja tärkeydestä.” 

 

>> Kysy lisää