Hyvinvointianalyysi

Kokemuksesi omasta hyvinvoinnista on lähtökohta terveen ja hyvinvoivan elämänasenteen löytämiselle. Hyvinvointikäsityksen analyysin tavoitteena on tuoda esille näitä kokemuksen myötä syntyneitä käsityksiä omasta hyvinvoinnistasi. Saatu tieto on lähtökohta oman hyvinvointisuunnitelman rakentamiselle ja seuraamiselle.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!